doner-kurutucu-calisma-prensibi.jpg

Döner kurutucu çalışma prensibi

Bir katının kurutulması genel olarak katı içindeki küçük miktardaki suyun ya da uçucu sıvıların uzaklaştırılarak katının sıvı bileşiminin azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Katıların kurutulması amacıyla döner kurutucular, tepsili kurutucular, tünel kurutucular, flash kurutucular vb. gibi değişik şekillerdeki cihazlar kullanılmaktadır. Döner kurutucular, serbest akan tanecikli malzemelerin konveyörler (taşıyıcı bantlar) veya tepsiler içinde kurutulması zor olduğu durumlarda kullanılır. Döner kurutucularda kurutulacak malzeme, kurutucu tüp içerisindeki kanatçıklar yardımıyla besleme noktasından çıkış bölgesine doğru ilerlerken, kurutucu gaz akımı da paralel ya da ters yönde katı ile temas ettirilerek katının nemi uzaklaştırılır. Kurutma mekanizması genel olarak gaz akımından katı yüzeyine konveksiyonla ısı transferi, katı içerisinde kondüksiyonla ısı transferi ve katıdan dış ortama nem transferi basamaklarını içerir. Tüpün dönmesi ve kanatçıkların hareketi nedeniyle gaz ile temas eden katı yüzeyi kurutucu boyunca yenilenir. Bu nedenle döner kurutucularda kurutma hızı tepsili veya tünel kurutuculardaki kurutma hızından daha yüksektir. Gaz ile daha büyük katı yüzey alanı temas etmesinden kaynaklanan bu yüksek kurutma hızı gaz doymamış halde tutulabilirse bir avantajdır. Bu nedenle gazın kurutucuya verilmeden önce ısıtılması gerekir. Bazı durumlarda kurutucu içine yerleştirilen tüplerden buhar geçirilip gaz ısıtılarak doygunluk sıcaklığına ulaşması önlenir

Paylaş :

Hemen Ara : +90 (232) 799 00 58